เครือข่าย

เครือข่าย

ผู้ก่อตั้ง  ได้รับอนุมัติ
Nuttawat rattananawatsakun

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและทนายความ ได้รับอนุมัติ
สำนักกฎหมายทินกรและเพื่อน

ที่ปรึกษาส่วนตัว  ได้รับอนุมัติ
ไม่เปิดเผยตัวตน

ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคง  ได้รับอนุมัติ
ไม่เปิดเผยตัวตน

ที่ปรึกษา กรมการปกครอง ได้รับอนุมัติ
ไม่เปิดเผยตัวตน

หน่วยงานที่เราส่งประสานงานต่อ  ได้รับอนุมัติและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเอง
สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เราส่งประสานงานต่อ ได้รับอนุมัติและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเอง
สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน

หน่วยงานที่เราส่งประสานงานต่อ ได้รับอนุมัติและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเอง
ศูนย์ดำรงธรรม

หน่วยงานที่เราส่งประสานงานต่อ ได้รับอนุมัติและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเอง
สำนักงานจเรตำรวจ

หน่วยงานที่เราส่งประสานงานต่อ ได้รับอนุมัติและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนแจ้งเบาะแสได้ด้วยตนเอง