ธุรกิจของเรา

เกี่ยวกับเรา

คดีผู้บริโภค และ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน

ณัฐวัฒน์ รัตนณวัฒนสกุล เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เป็นผู้ชอบ กฎหมายและนักรณรงค์ด้านสิทธิผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นผู้ก่อตั้งเพจ “คดีผู้บริโภค” และ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน”

ณัฐวัฒน์เริ่มมีความสนใจด้านกฎหมายตั้งแต่เขาถูกรังแกในที่ทำงาน เขาเห็นว่าคนตัวเล็ก ๆ มักถูกเอาเปรียบโดยคนที่มีอำนาจ เช่นตำรวจ ข้าราชการ นักการเมือง ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเรียนกฎหมายเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้น

หลังจากศึกษากฎหมายและได้คำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เคารพ  ณัฐวัฒน์ เริ่มทำงานเป็นนักกฎหมายอิสระ เขาให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้บริโภคและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เขายังทำงานรณรงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มากกว่า 30,000 เรื่องร้องเรียน ลับ และพาผู้บริโภคขี้นศาลมากกว่า 2,000 ศาล (2566)

ในปี พ.ศ. 2556 ณัฐวัฒน์ได้ก่อตั้งเพจ “คดีผู้บริโภค” เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบการ องค์กรนี้ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้บริโภคหลายรายได้รับความเป็นธรรม

ในปี พ.ศ. 2565 ได้เปลี่ยนชื่อเพจเป็น “คดีผู้บริโภค การป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน” เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐและเอกชน องค์กรนี้ประสบความสำเร็จในการเปิดเผยการทุจริตหลายกรณี

ณัฐวัฒน์ รัตนณวัฒนสกุล ทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือคนตัวเล็ก ๆ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกคน

คำมั่นสัญญา

ผมสัญญาว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรม ผมจะทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผมจะทำงานเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกคน