ขอบคุณแขกทุกท่านที่มางานคุณพ่อ

  • งานมงคล (อัครวิชญ์) แก้วฉาย 26-27 และ28 พค 2567 73 ปี

กราบขอบพระคุณแขกทุกท่านที่มางานในวันนี้

งานศพ คุณพ่อ อัครวิชญ์ (มงคล) แก้วฉาย

กราบขอบพระคุณผู้ช่วยเหลืองานทุกท่าน
กำนัน วรชาติ สายน้ำผึ้ง และครอบครัว ม.6 .ท่าทราย
ประสานงานเรื่องงานศพให้ครับ/และรถพยาบาลตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่
ตลอดมา
ขอบคุณท่านเจ้าภาพ
คืนที่1 ครอบครัวและญาติ
คืนที่2 พล.ร.ท ไพรบูลย์ ศิลาสุวรรณ , รัชพล ศิลาสุวรรณ
คืนที่3 พลอากาศตรี รองศาสตราจารย์ บุญเลิศ ปีกขุนทด , พ.อ.ปรัชญา คุ้มฉายา
กราบขอบพระคุณผู้บริจาคพัดลม / พวกหรีด (ทางผมจะนำไปบริจาคตามจุตประสงค์ที่แจ้งต่อท่านไป )
นาวาเอก คมกฤช แก้วฉาย
พล.อ.ต.รศ.บุญเลิศ – คุณศิรินทรา ปีกขุนทด
ผอ.กกศ.รร.นนก.และ ภริยา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กกส.กกศ.รร.นนก.
กองวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กกศ.รร.นนก.
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา กกศ.รร.นนก.
กองวิชาวิทยาศาสตร์ กกศ.รร.นนก.
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ กกศ.รร.นนก.
กองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน กกศ.รร.นนก.
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ กกศ.รร.นนก.
กองอำนวยการศึกษา กกศ.รร.นนก.
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พล.อ.ท.ธัชชัย-พ.อ.หญิง ปัณฑิตา อัจฉริยาการุณ
ผบ.รร.นนก.และภริยา
ชนอ.41
กรมการทหารช่าง
สิบโท ณรงค์ภัทร แก้วฉาย
พล.ท.มนิต-ฐิรชญา ศิริรัตนากูล เจ้ากรมการทหารช่าง และภริยา
พ.อ.พิเชษฐ์ เพ็ชรอินทร พ.ต.หญิง อารีจรรย์ สินสมุทร ผบ.ช.11 และ ภริยา
พ.อ.ธีร์รัฐ คุณภัสสรา เกียร์ติอภิวสุ ผบ.ช.11 พัน.602 และ ภริยา
กองพลทหารช่าง
กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11
พ.อ.โชคชัย ทองจันทา หน.รร.ช.กช
กรมทหารช่างที่ 11
เพื่อนๆ ปช 6/8 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
เพื่อนๆ มัธยมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เพื่อนๆ ร้านเกมส์
เพื่อนๆ ประมงทะเล 01
เพื่อนๆ เทคนิคสมุทรสาคร
เพื่อนๆ คุณพ่อสมัยขับรถ พริกขี้หนู
บริษัท
คุณ วิศิษฐ์ ขยันกิจ บริษัท สหายฤทธิ์เย็น จำกัด
คุณปฎล คุณ พรรณทิพา ปุจฉาการ บริษัท แน็บ คอมพิวเตอร์ จำกัด
คุณ เจริญพงษ์ ทองสิมา และครอบครัว

ยศวดี นันท์คำ และครอบครัว หอพักหยกเพชร

และผู้ที่ยังไม่ได้เอ่ยนามจากการใส่ซองบริจาคช่วยเหลืองาน

ขาดตกบกพร่องต้อนรับไม่ทั่วถึงประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

ไม่คาดคิดว่าทุกท่านจะ ให้เกียรติ มางานด้วยตนเอง

และผมมีความตั้งใจจะส่งต่อไปยังบ้านพักคนชราบ้านเด็กกำพร้า

และประชาชนที่ขาดแคลนพัดลมเพื่อเป็นบุญกุศลต่อไปครับ